Tourism Swansea Bay, Barham Centre, Gower, SA3 2EQ
01792 371441

Cymru: Cyrchfan Bwyd, digwyddiad gan Dwristiaeth Bwyd Abertawe / Wales a Food Destination, a Swansea Food Tourism event

Champions of local produce

(Scroll down for English version)

Cymru: Cyrchfan Bwyd, digwyddiad gan Dwristiaeth Bwyd Abertawe

Am y Digwyddiad

Mae Cymru: Cyrchfan Bwyd yn ddigwyddiad sy’n canolbwyntio ar fusnesau bwyd gwledig a threfol â’r bwriad o hyrwyddo bwydydd lleol a Chymreig i bobl sy’n ymweld â Sir Abertawe. Bydd yn creu llwyfan gweledol i fwyd, sy’n ategu gwerth at sector lletygarwch a thwristiaeth Abertawe.

Bwriad y digwyddiad yw ysbrydoli, annog ac atgyfnerthu busnesau twristiaeth a lletygarwch wrth iddynt dynnu sylw at gynnyrch lleol ar eu bwydlenni er mwyn hyrwyddo rhinweddau unigryw ein cymunedau cyfagos, arddangos ein treftadaeth bwyd a hyrwyddo ein harwyr bwyd lleol.

Os ydych chi’n gweithio yn y sector lletygarwch neu fwyd yn Abertawe a hoffech wella’ch dewis o fwydydd lleol ac ehangu’ch busnes, cofrestrwch nawr i gael lle am ddim trwy ddefnyddio’r ddolen. https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-a-food-destination-a-swansea-food-tourism-event-tickets-89032419363

Y Digwyddiad:

 • 10:00 – 10:20 Cyrraedd a chael te/coffi, cwrdd â’r prynwr (arddangosiad cynhyrchydd)
 • 10:20 Cyflwyniad Cymru Cyrchfan Bwyd
 • 10:30 Theori bwyd gyda Nerys Howel
 • 11:00 Arddangosiad bwyd gyda Nerys Howel
 • Cinio a the/coffi – rhwydweithio’n anffurfiol, cwrdd â’r prynwr (arddangosiad cynhyrchydd)
 • 13:00-14:00 Sesiwn holi ac ateb
 • 14:00-15:00 Ymgynghoriad (Partneriaeth Bwyd Abertawe) a chyfnewid rhwydwaith, cwrdd â’r prynwr (arddangosiad cynhyrchydd)
 • 15:00 Diwedd

Cynlluniwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Cymru.Cyrchfan Bwyd,    LANTRA, Nerys Howel Consultancy, Partneriaeth Bwyd Abertawe, Twristiaeth Bae Abertawe, Cylch Bwyd Abertawe, Cywain, Cyngor Abertawe, Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe a Phartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe.

Dyddiad ac Amser: 10 Chwefror 2020, 10:00 – 15:00

Lleoliad: Ocean View, Fferm Windmill, Gŵyr SA3 1HB

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] [email protected]

Sylwer y prosesir data a gesglir yn unol â pholisi GDPR Dinas a Sir Abertawe. Defnyddir eich gwybodaeth at ddibenion cyfathrebu ar gyfer y digwyddiad hwn yn unig drwy Dîm Datblygu Gwledig Cyngor Abertawe a Thwristiaeth Bae Abertawe. Mae gennych yr hawl i ddewis peidio â bod yn rhan o’r digwyddiad ar unrhyw adeg.

——————————————————–

Swansea Bay Tourism and Swansea Rural Development Partnership are contacting in regards to an exciting food tourism event Wales a Food Destination, a Swansea Food Tourism event , taking place on Monday 10th February 10:00 – 15:00 GMT at Ocean View  -, Windmill farm Gower SA3 1HB.

The event is aimed at rural and urban tourism businesses with the view of promoting local and Welsh foods to people visiting the County of Swansea and in turn will create a visible food platform, which adds value to Swansea’s hospitality and tourism sector.

The event has been designed to inspire, encourage and empower tourism and hospitality businesses to highlight local produce on their menu to promote the unique qualities of our surrounding communities, showcase our food heritage and champion our local food heroes.

If you are in the hospitality or tourism sector in Swansea and would like to increase your local food offer and grow your business, register now for a free place using the link below.

The Event:

 • 10 – 10:20 am Arrival and coffee/tea, meet the buyer (producer showcase)
 • 10:20 Introduction to Wales a Food Destination
 • 10.30am Food theory with Nerys Howel
 • 11am Food demonstration with Nerys Howel
 • Lunch  and Tea/coffee– Informal networking, meet the buyer (producer showcase)
 • 1-2pm  Q and A panel session
 • 2-3pm Consultation (Swansea Food Partnership) and network exchange, meet the buyer (producer showcase)
 • 3pm Close

If you are a Farmer or food producer and would like to have a stall to showcase your produce, for further information please contact [email protected] [email protected]

This event has been designed in partnership with Wales a Food Destination LANTRA, Howel Food Consultancy, Swansea Food Partnership, Tourism Swansea Bay, Swansea Food Circle, Cywain, Swansea Council, Swansea Bay Fisheries Local Action Group and Swansea Rural Development Partnership

Register here for your free place; places are limited so book early to avoid disappointment. https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-a-food-destination-a-swansea-food-tourism-event-tickets-89032419363

Please note data collected will be processed in line with the City and County of Swansea GDPR policy. Your information will only be use for communication purposes for this event through Swansea Council’s Rural Development Team and Tourism Swansea Bay. You have the right to opt out at any time.

If you are a food producer attending the event, your contact details will be passed onto one of our partners Nerys Howel, who will be sourcing ingredients for a food demonstration at the event.